25 Srp 2016

Valná hromada

Napsal uživatel czaka

V pondělí, 29.8.2016 od 18:00 se uskuteční v hale TTC valná hromada. Hl. bodem bude schválení nových stanov klubu, nutných k přeregistrování klubu dle nového obč. zákoníku.
 
Pozvánka na valnou hromadu TTC Litoměřice
 
Termín:               29.8.2016
Zahájení VH:      18:00 hod.
Místo:                 Hala TTC Litoměřice, Svojsíkova 1, Litoměřice
 
Program VH:     
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o sportovní činnosti klubu za sezonu 2015/2016
4. Zpráva o hospodaření klubu za období květen 2015 – květen 2016
                                               5. Návrh a příp. schválení nových stanov klubu
                                               6. Diskuse
                                               7. Návrh usnesení a jeho schválení
                                               8. Závěr
Poučení: Nesejde-li se v danou hodinu valná hromada usnášeníschopná, koná se za hodinu na témže místě a s týmž programem druhá valná hromada, která je schopná usnášení pouze za účasti přítomných členů sportovního klubu.
V Litoměřicích, dne 11.8.2016
Za VV TTC Litoměřice
Tomáš Tschakert