21 Lis 2018

Valná hromada

Napsal uživatel czaka

Pozvánka na valnou hromadu TTC Litoměřice
 
Termín:               4.12.2018
Zahájení VH:      18:30 hod.
Místo:                 Hala TTC Litoměřice, Svojsíkova 1, Litoměřice
 
Program VH:     
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o sportovní činnosti klubu za sezonu 2017/2018
4. Zpráva o hospodaření klubu za období květen 2017 – květen 2018
5. Diskuse
6. Návrh usnesení a jeho schválení
7. Závěr

Poučení: Nesejde-li se v danou hodinu valná hromada usnášeníschopná, koná se za hodinu na témže místě a s týmž programem druhá valná hromada, která je schopná usnášení pouze za účasti přítomných členů sportovního klubu.

V Litoměřicích, dne 20.11.2018
Za VV TTC Litoměřice
Tomáš Tschakert

 

Sdílejte! Share it now!